ZP Ondernemersprijzen Haarlemmermeer

Tot nu toe konden uitsluitend ondernemers met vijf of meer medewerkers meedingen naar de Ondernemersprijs Haarlemmermeer, waarvan de winnaar jaarlijks in December wordt bekendgemaakt tijdens het KerstGala van MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol.

Vanaf 2019 kunnen alle  zelfstandig professionals met 0 tot 5 werknemers, gevestigd in de Haarlemmermeer, meedingen naar de titel "Haarlemmermeers ZP'er van het Jaar".  Een exclusieve titel, die een jaar lang slechts door één ondernemer gevoerd mag worden en waaraan ook nog eens een heel mooi prijzenpakket is gekoppeld.

Voor zzp-ers (zp'ers zonder personeel) is er ook nog de ZP-NET Haarlemmermeer Bizz Award en een ZP-NET Haarlemmermeer Aanmoedigingsprijs, voor  starters.

Informatie over de verkiezingen, over hoe jij je kandidaat kunt stellen, over de criteria waaraan voldaan moet worden, de planning, de inhoud van de diverse prijzenpakketten en de uitreikingsdatum, vind je allemaal terug op deze website.

Meedoen om mee te dingen naar één van unieke titels en de daaraan gekoppelde prijzenpakketten? Download  de vragenlijst, vul deze volledig in en stuur deze, voorzien van de benodigde bijlagen in vóór 3 mei a.s.  (per post) of uiterlijk 5 mei per mail, want 6 Mei 2020 sluit de inschrijving voor de ondernemersprijzen 2020 definitief. Afgeven bij één van de bestuursleden van ZP-NET of tijdens één van de ZP-NETwerkavonden, mag ook. Een vakkundige jury zal alle inzendingen beoorde-len en kandidaten uitnodigen voor een presentatie.

Drie ondernemersprijzen voor ZP'ers in de Haarlemmermeer.

Haarlemmermeers 
ZP'er van het Jaar

Alle ondernemers zonder personeel én met maximaal vier medewerkers , gevestigd in de Haarlemmermeer kunnen zich aanmelden om voor deze titel en de bijzondere prijs in aanmerking te komen. Er vindt jaarlijks een verkiezing plaats en de prijs zal, na een grondige selectie en beoordeling door  een vakkundige jury, in juni van ieder jaar uitgereikt worden. 

ZP-NET Haarlemmermeer 
Bizz Award

Alle zzp-ers met een KvK-inschrijving in de Haarlemmermeer, kunnen zich aanmelden voor deze ondernemersprijs wanneer zij niet aan de criteria voor de 'HZvhJ-verkiezing' kunnen voldoen of  deze 'te zwaar' vinden, net het stadium van starter gepasseerd zijn of nog startende zijn (min. 1 jaar actief).  Ook deze prijs wordt in juni uitgereikt. 

ZP-NET Haarlemmermeer 
Aanmoedigingsprijs

Alle zzp-ers gevestigd in de Haarlemmermeer die op 1 September van dit jaar korter dan 3 jaar zijn ingeschreven in het handelsregister van de KvK, kunnen ook in aanmerking komen voor deze bijzondere prijs. Zij volgen het aanmeldings- en beoordelingstraject van de ZP-NET Bizz Award en maken dus twee maal kans op een ZP Ondernemersprijs. 

Download vandaag nog de vragenlijst en meld je, zo snel moge-lijk, aan, als kandidaat voor één van de hierboven genoemde 
ZP Ondernemersprijzen Haarlemmermeer 2020. 

Heb je een vraag of een opmerking, gebruik dit contactformulier. 

Netherlands